articleimage

Bak fra venstre konkurransefunksjonær Snorre Leivseth, jurysekretær Per Rygh, Cecilie Wille, Jan Olav Jensen, Thor-Arne Tobiassen. Foran fra venstre Kirsten Hasvoll, Ole Hjartøy, Knut Hernes, Gunnhildur Gunnarsdottir. Ole Chr. Erikstad var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Per Inge Johnsen.

Juryen

Det er oppnevnt følgende jury for konkurransen:

  • Ordfører Ole Hjartøy, Bodø kommune - juryens leder
  • Knut Hernes, Bodø kommune - politisk representant posisjon
  • Kirsten Hasvoll, Bodø kommune - politisk representant opposisjon
  • Siv.ing. Thor-Arne Tobiassen, Bodø kommune - eiendomssjef
  • Ole Christian Erikstad, Bodø kommune – tillitsvalgtes representant
  • Siv.ark. MNAL Gunnhildur Gunnarsdottir, oppnevnt av Bodø Arkitektgruppe
  • Siv.ark. MNAL Cecilie Wille, oppnevnt av NAL
  • Siv.ark. MNAL Jan Olav Jensen, oppnevnt av NAL

Jurysekretær er siv.ark. MNAL Per Rygh fra NAL.

Juryen vil ved behov kunne knytte til seg rådgivere innen enkelttemaer som for eksempel byggøkonomi, kulturminnevern, energi/miljø, osv.

Juryens mandat er å avgjøre konkurransen, men den har på vanlig måte kun innstillende myndighet overfor Bodø kommune med hensyn til senere oppdragstildeling.