Konkurransesekretariat

Konkurransefunksjonær er siv.ing. Snorre Leivseth.

Konkurransefunksjonæren er det anonymiserende bindeledd mellom deltakerne og jury/oppdragsgiver.  Han deltar ikke i juryens arbeid.

Kontaktdetaljer:

Postadresse:
Bodø kommune v/prosjektleder siv.ing. Snorre Leivseth
Postboks 319, 8001 Bodø

Mobil: 909 75057
E-post: snorre.leivseth@bodo.kommune.no

Besøksadresse:
Herredshuset, Gjerdåsveien 2, Bodø
Telefon: 75 55 00 00

Åpningstider: Kl. 0800 – 1530 (mandag – fredag)

Hjemmeside:
http://radhus.bodo.kommune.no