articleimage

Nye Bodø Rådhus

Både rådhus og herredshus fremstår i dag som urasjonelle og umoderne kontorbygg. Det er store oppgraderingsbehov, særlig knyttet til tekniske anlegg. Rådhuset drives i dag på dispensasjon fra arbeidstilsynet. Kommunens administrasjon er i dag lokalisert på flere ulike steder, som betyr at kommunens drift er både urasjonell og lite publikumsvennlig. Dette er bakgrunn for at bystyret har vedtatt at kommunens administrasjon skal samlokaliseres i et nytt rådhus. En slik samordning antas å gi betydelige samordningsgevinster.

Areal: Nytt bygg 6434 m² + Eksisterende rådhus 4134 m² + Ombygging av bankbygg 1372 m² = totalt 11940 m²

Oppstart: Medio 2016

Ferdigstillelse: Medio 2018

Prosjektansvarlig: Frode Nilsen

Prosjektleder: Snorre Leivseth

Beliggenhet: Dronningensgt.

 

Kontraktsparter

Arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde