Tidslinje

Her finner du viktige datoer i gjennomføringen av konkurransen.

Kunngjøring av konkurransen: 15. juni 2013
Påmelding til befaring:  7. august 2013
Befaring: 14. august 2013, kl. 1200
Frist for innsendelse av spørsmål: 20. august 2013 kl. 2400
Offentliggjøring av svar på spørsmål: 27. august 2013
Innleveringsfrist: 1. oktober 2013
Kunngjøring av vinner: Tirsdag 14. januar 2014 kl. 1300